هاست لینوکس خارج ( فقط در سرور های آلمان )
هاست دایرکت ادمین ( فقط در سرور های ایران )
هاست لینوکس حرفه ای ( سرور های آمریکا و انگلیس )
هاست پرترافیک ( سرور های ایران و آمریکا )
سرور مجازی ( ایران )
سرور مجازی خارج ( آلمان – آمریکا)
سرور اختصاصی ( ایران )
سرور اختصاصی خارج ( آلمان – آمریکا )
IP اختصاصی
گواهینامه های امنیتی